4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında idare, bütün teklifleri reddederek ihaleyi ne zamana kadar iptal edebilir?

page_kamu-ihale-kurumu

4734 sayılı Kanunun 39. maddesinde, İhale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirileceği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği belirtilmiştir. Her ne kadar bu hükümde ihalenin iptalinin ne zaman yapılacağı belirtilmemiş olsa da bunun sözleşme imzalanana kadar yapılabileceği düşünülmektedir. Zira hükümde geçen ihaleyi iptal etmek ibaresi de buna açıkça işaret etmektedir. Kanunun 4. maddesinde ihale, Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler şeklinde tanımlandığı esas alındığında, sözleşme imzalanana kadar ihale vardır ve sözleşme imzalanana kadar da ihale iptal edilebilir.

1 comment

  1. şirketimizin iki ortaği var. Belediyenin inş.ihalesine girdik ihale evraklarımız incelendi.eksiksız
    yalnız teklif zarfında imza sürküsu şirketin hem ortağı aynı zamanda şirket müdürüne aitti teklif mektubunda ise diğer şirketin ortağına ait imza ve bilgileri vardı.Bu yüzden şirketi ihale değerlendirmesini almadılar. alsaydılar iş biz de kalacaktı.Bu konu bizi bilglendiriseniz memnun oluruz. TEŞEKÜRLER,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir