Bir ihaleye hem tek başına hem de ortak girişim olarak teklif verilebilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17. maddesinin 1. fıkrasının d bendinde, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek yasak fiil ve davranışlardan sayılmıştır. Buna aykırı hareket halinde, teklif değerlendirme dışı bırakılır ve kamu ihale kanunu uyarınca yasaklama uygulanır. Yasak fiil ve davranışta bulunanlar hakkında da 1 yıldan az olmamak üzere yasaklama kararı verilecektir.  Hem tek başına hem ortak girişim olarak teklif veren ortak girişim veya iş ortaklığının teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir