Daha önce Kamu İhale Kurulu tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmeye alınmasına yönelik olarak itirazen şikâyet yoluna gidilebilir mi?

Soru:  Daha önce Kamu İhale Kurulu tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmeye alınmasına yönelik olarak itirazen şikâyet yoluna gidilebilir mi?

Yanıt:   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta, Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, daha önceki Kurul kararı ile Kurum görüşü ortaya çıktıktan sonra, Kurumun karara ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmasının da mümkün olmadığı, diğer taraftan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin yeniden itirazen şikayet yoluna gidip, iddiası ile ilgili olarak Kuruma başvurmasının mümkün olmadığı belirtilmelidir. Nitekim Kamu İhale Kurumu’nun bakış açısı da bu şekilde tezahür etmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir