İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde nasıl bir yol izlenmektedir ?

resmi-gazete-19-haziran-2014

SORU:İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde nasıl bir yol izlenmektedir.

CEVAP: 7 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre,  iş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;  İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak, denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında, dikkate alınır.