İhaleye katılma yetkisi içeren vekâletler hangi hallerde sona erer?

adliyargi

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 502’nci maddesine göre, vekâlet bir sözleşme olup, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlenmesini ifade etmektedir. Vekâlet sözleşmesi kanunda düzenlenen sona erme hallerinden birisinin varlığı halinde sona ermektedir. Anılan Kanun’un 512’nci ve 513’üncü maddelerinde bu haller, vekâlet verenin ve vekilin tek taraflı sona erdirmesi, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi veya iflası olarak tahdidi bir şekilde sayılmıştır. Dolayısıyla bu tür haller olmadığı sürece vekâletler geçerli olup, şirketi bağlayacaktır. Konu ile ilgili olarak bkz. 9.7. 2014 tarih ve 2014/UY.I-2566 sayılı KİK kararı.