Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi halinde kira sözleşmesinin notere onayı gerekir mi?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 47. maddesinde, noter tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmelerden bahsedilmiştir. Buna göre, ilk yıl kira bedeli, Devlet İhale Kanunu’nun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aşmayan sözleşmeler, kamu idareleriyle yapılacak sözleşmeler ve ilk yıl kira bedeli ne olursa olsun tarım arazilerinin kiraya verilmesi ile büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmeler ile taksitli satış sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir. Tarım arazilerinin kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmeler arazinin bulunduğu köy veya mahalle muhtarının veya azalarından birinin, büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlere ilişkin sözleşmeler, bunların bulunduğu yerin yetkilisi huzurunda düzenlenir; sözleşmeyi bunlar da imza eder.

2 comments

  1. Kamu yararı kararına istinaden göl alanı içinde kalan , Devletin hüküm ve tasarrufunda olan dere , yol gibi tapuya kayıtlı olmayan yerlerin Hazine tarafından kamu yararı kararı alan firmaya bedelsiz olarak tahsisini yapması gerekir. Hazine tarafından bedelsiz olarak tahsisi yapılacak yerin noterde sözleşme yapılması talep edilmiştir. Bedel olmayan bir sözleşme nasıl onaylanır. Ozan bey sizden bu konu hakkında bilgi istiyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir