İhaleye teklif veren istekli, daha sonraki aşamada ihale dokümanının içeriğine yönelik olarak şikâyet yoluna gidebilir mi?

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinin 6. fıkrasında, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale dokümanının içeriğine yönelik şikâyet başvurusunda bulunamayacakları açıkça dile getirilmiştir. Her ne kadar böyle bir hüküm getirilmiş olsa da tebliğle birlikte anayasal olarak hak arama hürriyetinin sınırlandırıldığı görülmektedir. Bu yüzden anılan hükmün anayasaya aykırılığının tartışılması yerinde olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir