İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde nasıl bir yol izlenmektedir ?

SORU:İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde nasıl bir yol izlenmektedir.

CEVAP: 7 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre,  iş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;  İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak, denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında, dikkate alınır.

2 comments

 1. Tereddüt olunan birkaç hususla alakalı sorum olacaktı yardımcı olabilir misiniz?
  1-İhale komisyon üyelerince imzalanan ihale komisyon kararları muhataplarına tebliğ edilirken imzasız suretleri gönderilir mi?
  2-İhale tarih ve saatinden önce ticaret sicil gazetesi fotokopisini aslıyla sunan isteklinin fotokopi belgesine aslı gibidir işleminin yapılmasının mevzuata aykırı yönü var mıdır?
  3-Ticaret sicil gazetesi aslı sunan isteklinin, bu belgesinin fotokopisine aslı gibidir yapılmaması işlemi doğru mudur?
  4-Noter tarafından aslı gibidir yapılan belge suretlerine idarece aslı gibidir yapılır mı ?

  Konular hakkında yardımcı olur musunuz *varsa emsal kararlar paylaşabilir misiniz?

  1. 1. Sayın ilgili, idari işlemler imza ile tekemmül ettiğinden size yollanan komisyon kararı hukuken yok hükmündedir. Yeniden imzalı işlemle süreler vs. başlar.
   2. Aslı gibidir yapma yetkisi ilgili kanunlarda yazılıdır. Örneğin avukatlar kendisindeki belgeleri aslı gibidir yapabilir. Noterler yapabilir. İlgili idarenin bu tür bir yetkisi varsa yapabilir, yoksa yapamaz.
   3. Noter tarafından aslı gibidir yapılan belge suretlerine idarece aslı gibidir yapılması mümkün değildir. Zira idarenin aslı gibidir yapma yetkisi olsa dahi gördüğü belge asıl belge değildir. Bu hukuken yerinde bir işlem değildir.
   Not: Yukarıda verilen bilgiler söz konusu sorular çerçevesindeki yanıtlardır. İşlem dosyasına ilişkin bir inceleme yapılmadığından verilen yanıtın farklı değerlendirme nedeniyle yanlış olmasından sorumluluk kabul edilmeyecektir.
   İlginize teşekkür ederim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir