Kamu İhalelerinde Yerli ve Yabancı İstekli Kavramı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. maddesinde yerli istekli tanımlanmış buna karşılık yabancı istekli tanımlanmamıştır. İlgili maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri yerli istekli olarak kabul edilecektir. O halde kanundan çıkan bu anlama göre yerli istekli olmayan istekliler yabancı istekli olarak değerlendirilecektir. Buna göre Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmayan tüzel kişilikler yabancı istekli olmaktadır. Türkiye cumhuriyeti kanununa göre kurulmak ile kastedilen ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmadır. Türk Ticaret Kanununa göre kurulmamış şirketler ve bunların şubeleri hiçbir koşulda yerli istekli kabul edilmeyecektir.

Sonuç olarak yabancı ülkede o ülke mevzuatına göre kurulmuş şirketler ve bunların gerek o ülkedeki gerek Türkiye’deki şubeleri Türk Ticaret Kanununa ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmadığından yerli istekli kabul edilmeyecek, yabancı istekli olarak değerlendirilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir