Soru: Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Kamu İhale Tip Sözleşmelerinde Uygulanır mı?

Yanıt: Gerek teklif birim fiyatlı gerek anahtar teslimi götürü bedel işler için belirlenmiş olan tip sözleşmelerde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin uygulanacağına ilişkin doğrudan bir hüküm yer almamaktadır. Ancak sözleşmenin eklerinde bu şartnameye yer verildiği hallerde uygulama bulacaktır. Bu nedenle bu tip sözleşmelerdeki 9. maddeye dikkat etmekte yarar vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir