Soru: Kamu ihalelerinden doğan uyuşmazlıklar arabuluculukta çözülmeye uygun mudur?

Cevap: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasında anılan Kanunun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanacağı belirtilmiştir.  Hâl böyle olunca, idari yargının görevli olduğu şikayet, itirazen şikayet ve idari yargıyı ilgilendiren uyuşmazlık konularında arabulucuya gidilmesi mümkün değildir. Çünkü bu aşamalar özel hukuk uyuşmazlığı değil, idare hukuku başka bir deyişle kamu hukuku uyuşmazlıklarıdır. Diğer yandan sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklı ve hukuk mahkemelerinin görevli olduğu hususlarda da yine arabuluculuğa başvurulmaz. Her ne kadar tahkime gidilmesi bazı hallerde mümkün ise de arabuluculuğa gidilememektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir