Unvan veya nev’i değiştiren şirketin iş deneyim belgesi kullanılabilir mi?

Soru: Kamu ihalelerinde iş deneyimi belgesi önemli bir konudur. Bu hususta en çok soru ise unvan ve nev’i değişikliğine ilişkin olarak yöneltilmektedir. Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimini gösteren belgelerin nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir mi?

Yanıt: Konu, İhale Yönetmeliklerinde açıkça düzenlenmiştir. Bu yönetmeliklerde, şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir