Bazı idarelerin, iş yönetme belgesi düzenlemesi gerekirken, yanlışlıkla iş denetleme belgesi düzenlemesi durumunda yapılması gereken nedir?

Bazı idarelerin, iş yönetme belgesi düzenlemesi gerekirken, yanlışlıkla iş denetleme belgesi düzenlemesi durumunda yapılması gereken nedir?

21 Mart 2019,Perşembe

Bazı idarelerin, iş yönetme belgesi düzenlemesi gerekirken, yanlışlıkla iş denetleme belgesi düzenlemesi durumunda yapılması gereken nedir?


Belge düzenleme işlemi idari bir işlemdir. Bu işlemin icrasında bazen yanlışlıklar yapılabilir. Bu durum işlemin sakatlığına yol açar. Sehven iş denetleme veya yönetme belgesi düzenlemek gerekirken, tersi bir durum söz konusu ise, idarenin, belgeyi doğru belge olarak düzeltmesi gerekir. Zira idare, yanlış veya hukuka aykırı işlemi her zaman geri alabilir. Nitekim KİK'in bu konuda verilmiş açık kararları bulunmaktadır. Ancak KİK'in, belgeyi düzenleyen idare görevlileri tarafından iş yönetme belgesi düzenlenmesi gerekirken, sehven iş denetleme belgesi olarak düzenlendiği belirtilen belgenin "iş yönetme belgesi" olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. şeklindeki değerlendirmesi eksiklik taşımaktadır. Zira idarenin sehven de olsa verilmiş olan belgeyi iptal edip, yerine doğru belgeyi düzenlettirmesi ve bu şekilde düzeltici işlem yapma yönünde karar vermesi gerekmekte idi.