Birden fazla sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin tüm sayfalarının imzalanmamış olması ilgili teklifin değerlendirme dışı bırakılması sebebi teşkil eder mi?

Birden fazla sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin tüm sayfalarının imzalanmamış olması ilgili teklifin değerlendirme dışı bırakılması sebebi teşkil eder mi?

19 Mart 2019,Salı

Birden fazla sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin tüm sayfalarının imzalanmamış olması ilgili teklifin değerlendirme dışı bırakılması sebebi teşkil eder mi?


SORU: Birden fazla sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin tüm sayfalarının imzalanmamış olması ilgili teklifin değerlendirme dışı bırakılması sebebi teşkil eder mi?

CEVAP: Bu durum başlı başına teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına yol açmaz. Eğer birim fiyat teklif cetvelinde, her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, bu durumun imzalı olmayan sayfa dâhil, bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumunu gösterirse teklif birim fiyat cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olması esasa etkili bir aykırılık olmadığı belirlenmiş, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idari işlem yerinde olmayacaktır.