İdare ihaleyi istediği zaman iptal edebilir mi?

İdare ihaleyi istediği zaman iptal edebilir mi?

19 Mart 2019,Salı

İdare ihaleyi istediği zaman iptal edebilir mi?


Kamu ihale mevzuatı sözleşme imzalanana kadarki her aşamada idareye ihaleyi iptal yetkisi vermektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 39. maddesine göre, İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Dolayısıyla ihalenin iptal edilebilme yetkisi çerçevesinde idare, ihaleyi iptal edebilir. Fakat sözleşme imzalanan kadarki aşama idare hukukunu ilgilendiren bir aşama olduğundan, iptale ilişkin idari işlemin, hukuken sakatlığına dayalı olarak şikayet ve itirazen şikayet yoluna gidilebileceği değerlendirilmektedir.