Ortak girişim olarak alınan bir ihalede pilot ortak, diğer ortağın herhangi bir hizmeti görmesini veya imalatı yapılmasını istemiyorsa, yani iş vermemesinin buna bağlı olarak da hak edişten ortağa ödeme yapmamasının ne gibi hukuki bir sonucu vardır?

Ortak girişim olarak alınan bir ihalede pilot ortak, diğer ortağın herhangi bir hizmeti görmesini veya imalatı yapılmasını istemiyorsa, yani iş vermemesinin buna bağlı olarak da hak edişten ortağa ödeme yapmamasının ne gibi hukuki bir sonucu vardır?

21 Mart 2019,Perşembe

Ortak girişim olarak alınan bir ihalede pilot ortak, diğer ortağın herhangi bir hizmeti görmesini veya imalatı yapılmasını istemiyorsa, yani iş vermemesinin buna bağlı olarak da hak edişten ortağa ödeme yapmamasının ne gibi hukuki bir sonucu vardır?


İhale, ortak girişim olarak alındığından ve idareye karşı işin birlikte gördürüleceği taahhüt edildiğinden yapılan işlem ihale hukuku açısından yerinde değildir. Bu hukuka aykırılığın giderilmesi için idare nezdinde girişimde bulunulabilir. Diğer yandan bu ortaklık, adi şirket olduğundan adi şirket sözleşmesindeki hükümlere bakmak gerekir. Eğer adi şirket hükümlerinde bir düzenleme yoksa adi şirkete ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde sorun çözülecektir.