Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra teklif geçerlilik süresini uzatmamanın herhangi bir yaptırımı var mıdır?

Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra teklif geçerlilik süresini uzatmamanın herhangi bir yaptırımı var mıdır?

21 Mart 2019,Perşembe

Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra teklif geçerlilik süresini uzatmamanın herhangi bir yaptırımı var mıdır?


Kamu İhale Genel Tebliği'nin Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması başlığını taşıyan 16.7. maddesinde; "Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda;....İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir... Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır." hükmü nazara alındığında herhangi bir yaptırım olmadığı ortaya çıkmaktadır.  O halde sözleşmenin imzalanmamasının yaptırımı da söz konusu olmayacaktır.